Hvem som helst kan møte på uforutsette utfordringer i livet, og det er fort gjort å ty til kredittkort for å løse en kortsiktig økonomisk floke. Problemene starter imidlertid når kredittkortgjelden har vokst seg så stor at man ikke lenger klarer å betjene den. Les mer om hvordan man blir kvitt kredittkortgjelden på nettstedet forskning.no.

Kanskje eier man noe av verdi som man ikke trenger lenger, og i så fall er kredittkortgjelden god motivasjon for å rydde litt ekstra i skuffer og skap. I tillegg bør man sette seg ned og ta en økonomisk ryddesjau, for å få en ordentlig oversikt over hvor det kan kuttes og spares.

Inntektene må være større enn utgiftene

Det sier seg egentlig selv, men bør likevel presiseres: For at man skal bli kvitt gjelden må inntektene være større enn utgiftene, slik at man faktisk har penger å bruke på å betale ned på lånene. Det er derfor viktig å sette opp et realistisk budsjett over utgifter og inntekter, for deretter å kutte ut alt unødvendig forbruk.

Sjekk alle abonnementer på Netflix, Spotify, TV-abonnementer og lignende, her kan det være penger å spare. Totalsummen av alle disse blir gjerne mye større enn man tror. Det er viktig at man betaler så mye man klarer på kredittkortet, og ikke blir fristet til å betale minimumsbeløpet. Da vil de høye rentene på gjelden løpe mye lenger enn nødvendig.

Sjekk mulighetene for ekstrainntekter

Hvis det ikke monner nok å kutte ned på utgiftene, så kan det også være en løsning å se på mulighetene for å skaffe seg ekstrainntekter. Kanskje er det mulig å få en fleksibel ekstrajobb, eller ta frilansoppdrag som lar seg kombinere med jobben. Man kan også ta småjobber som privatperson gjennom en plattform som Luado.no.

Airbnb blir stadig mer populært, og kanskje har man et ekstra rom i boligen å leie ut i turistsesongen. En bil som står i garasjen kan leies ut på Nabobil når den ikke brukes. Mange nordmenn eier også en hytte eller en båt som kan leies ut på Finn.no, det er mange muligheter hvis man tenker litt utenfor boksen.

Snøskredmetoden og snøballmetoden

Snøskredmetoden tilsier at man alltid begynner å betale ned på den dyreste gjelden først, altså det lånet som har den høyeste effektive renten. Ved bruk av denne metoden vil man gjerne begynne med å betale ned på kredittkortgjelden, som er et kortsiktig lån med høy rente. Økonomisk sett er denne metoden klart mest fordelaktig.

I henhold til TV2 er det likevel snøballmetoden som faktisk er den raskeste veien til en gjeldfri tilværelse . Snøballmetoden innebærer at man betaler det minste lånet først, for deretter å ta fatt på det nest minste lånet – og slik fortsetter det. Det gir mestringsfølelse å se at lånene forsvinner, noe som gjør det mye lettere å holde på motivasjonen!

Prioriter nedbetaling av kredittkortgjeld

Det er uansett en god idé å prioritere kredittkortgjelden, da denne som regel har den høyeste renten. Etter at den rentefrie perioden er over kan kredittkort ha mer enn dobbelt så høy rente som annen usikret gjeld. Hvis kredittkortgjelden har vokst seg helt ut av kontroll kan det derfor lønne seg å søke om å refinansiere.

Hvis man forhandler seg fram til gode vilkår, så kan refinansiering være billigere enn kredittkortgjeld. Ved å samle alle dyre smålån i ett enkelt lån vil man dessuten få bedre oversikt over økonomien, og dermed bedre kontroll over hva som forsvinner ut fra lønnskontoen. Man slipper også unødvendige fakturagebyr, som man ellers må betale hvis man har mange lån.

Kort oppsummert

  • Øk inntektene og senk utgiftene
  • Snøskredmetoden og snøballmetoden
  • Prioriter nedbetaling av kredittkort

Kort oppsummert kan man si at det første steget er å sørge for at man er i stand til å betale ned på gjelden. Dette forutsetter at inntektene overstiger utgiftene, slik at man har midler å betale med. Deretter kan man velge en strategi for nedbetalingen, som snøskredmetoden eller snøballmetoden. Uansett bør kredittkort prioriteres, da dette har høyest rente.